Тренировка на открито

21.06.2018

Движението е здраве и все повече млади хора осъзнават това. Доказателство бе тренировката в градски парк “Свети Георги” във вечерните часове на най-дългия ден от годината.
С помощта на Анита Атанасова участниците се запознаха с основни упражнения и правилният начин да се тренира.
Ентусиазирани от случващото се младежите обмениха своя опит в тренировките, споделиха нуждата от още подобни събития в Добрич и планираха провеждането на следващо такова.
По този начин бе насърчено изпълнението на Цел 3 “Добро здраве” от Целите за устойчиво развитие на ООН.

#SDGs