Workshop "Бързо, лесно, полезно"

16.10.2018

По повод Световния ден на храната 2018 #WFD2018 на 16 октомври 2018 г. се проведе кулинарен уъркшоп “Бързо, лесно, полезно”. Тази година посланието е “Нашите действия са нашето бъдеще”, а целта край на глада по света до 2030 г. #ZeroHunger, каквато е и една от целите за устойчиво развитие на ООН. На събитието се споделиха рецепти за лесни и полезни храни, обсъдиха се кои продукти са полезни и кои е добре да избягваме. Обсъдени бяха действията, които всеки от нас може да предприеме, за да пестим храната в световен мащаб.