Десет уникални факта за България

28.02.2019

Поредна инициатива на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич, посветена на отбелязването на трети март – национален празник на Република България. В динамична обстановка и по атрактивен начин председателят на консултативния съвет – Христо Христов, въвлече гостите от СУ “П.Р. Славейков”, ОУ “Стефан Караджа” и ПГТ “П. К. Яворов” в истинска вихрушка от уникални факти за България. Целта на събитието бе да насочи вниманието на подрастващите млади хора към националните ценности и българските постижения със световно значение. Участниците отнесоха със себе си нови знания и откриха още причини, заради които да се гордеят, че са българи.