Летен лидерски лагер

28.06.2019

Летен лидерски лагер се провежда в Международен младежки център – Стара Загора в периода 28.06 – 30.06. 2019 г. В обучението участва част от екипа на Младежки център – Добрич и млади доброволци на центъра, както и представители на младежките центрове в Пловдив, Враца и Стара Загора. Обучението протече в интерактивни игри и тренинги за лидерство, работа в екип и креативност.
В последният ден от лагера участниците се запознаха с последния модул “Креативност”, в който работейки по групи вложиха много въображение и успяха да покажат креативните си идеи.
На финала на лагера младите доброволци и младежките работници бяха наградени със сертификат, който бе връчен от г-жа Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора.
Летният лидерски лагер бе организиран от Национална мрежа на младежките центрове (НММЦ) и проведен в Международен младежки център -Стара Загора.