Младежка академия, модул "Свободно време"

20.02.2019

На 20 февруари 2019 г. Младежки център – Добрич започна провеждането на младежка академия. В нея са включени редица неформални обучения с учениците от ПГ по ТОЛП, обособени в няколко модула. Целта на младежката академия е повишаване на активността и личностното развитие на младите хора. В момента младежите участват в обучителен модул “Свободно време”. В него те работят по темата за пълноценно осмисляне и планиране на свободното време, как да развиваме умения и да се подобряваме през свободното си време, как да разпускаме пълноценно чрез нашите хобита и интереси.