Младежка академия, модул "Свободно време"

21.02.2019

На 21 февруари 2019 г. Младежки център – Добрич продължи своята младежка академия в ПГТОЛП, гр. Добрич.