Младежки форум " Истина или предизвикателство 3 - нови перспективи"

15.03.2019

Представител на екипа на Младежки център – Добрич и доброволци на центъра участват в младежки форум ” Истина или предизвикателство 3 – нови перспективи” в Младежки център – Пловдив. Чрез методологията на неформалното образование поемаме предизвикателството да се научим да изразяваме себе си през призмата на изкуството и форум театъра.