Неформално обучение "Пълноценно осмисляне на свободното време"

15.01.2019

Темата за пълноценното осмисляне на свободното време бе засегната в неформално обучение с млади хора от Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Добрич. По време на обучението младежите споделиха разбиранията си за свободно време – как те прекарват времето си, когато не са на училище. Представиха се в ситуации без свободно време и споделиха мение за резултата – чувства, емоции, настроения. Младежите се научиха да създават план за деня си, чрез който да разпределят своето време.