Среща с Национален младежки форум

08.03.2019

В Младежки център – Добрич се проведе среща на представители на младежки организации и млади хора от Добрич с Национален младежки форум.