Общински ученически игри по шахмат 2018/2019 г.

28.02.2019

На 28 февруари 2019 г. в Младежки център – Добрич се проведоха Общинските ученически игри по шахмат 2018/2019 г., организирани от сдружение “Училищен спорт , туризъм и младежки дейности – Добруджа” и Община град Добрич. В състезанието се включиха 40 участника от 5 до 12 клас.

КЛАСИРАНЕ:

5-7 КЛАС
1. ОУ “Христо Ботев”
2. ПМГ “Иван Вазов”
3. ОУ “Хан Аспарух”
4. СУ “Димитър Талев”

8-10 КЛАС

1. ФСГ “Васил Левски”
2. ПМГ “Иван Вазов”
3. ПГТ “Пейо Яворов”
4. СУ “Димитър Талев”

11-12 КЛАС

1. ПМГ “Иван Вазов”
2. ФСГ “Васил Левски”
3. ПГТ “Пейо Яворов”

Класиралите се на първо място ще продължат да се състезават на областно ниво през месец март 2019 г.