Водата - дарява живот на клетките

09.04.2019

Пием ли ВОДА в достатъчно количество, за да сме здрави?! – на това искахме да обърнем внимание днес. И успяхме да анкетираме 183 -ма души, на различна възраст, като ги поощрим с една ВОДА, осигурена от “ПАТО” ЕООД. Защо ли? – можем да изброим веднага 10 причини, най- важната е ВОДАТА = ЗДРАВЕ!!! Това е поредната инициатива на Младежки център – Добрич в Общинската кампания “Бъди здрав”. Очаквайте обобщените резултати от анкетата и помнете “Водата – дарява живот на клетките”.