Работилница – Книгоразделители с Канатица

25.08.2020

Арт зона

Изработихме един от най – старите символи в историята на човечеството – КАНАТИЦАТА. Фигурата в българския фолклор символизира основните ценности на нашите предшественици – семейството, род и народ. Участниците в работилницата са посетители на “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”- Добрич. Те разпознаха тази фигура, като част от българските шевици, избродирани върху дрехите или втъкана в килимите. Апликирахме елемента върху хартия и създадохме книгоразделители в духа на традицията.
Днес участниците в работилницата се запознаха и с възможностите, които предоставя Арт клуб създаден по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, бенецифиент Община град Добрич по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.