Информационна среща с доброволците от Българския младежки червен кръст

14.09.2020

В приятелска атмосфера представихме проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. и обсъдихме възможността за реализиране на младежки инициативи.
Днес работим заедно за конкуретна Европа!