"Младежката ангажираност изразена чрез изкуството"

12.08.2020

#YouthDay2020

“Младежката ангажираност изразена чрез изкуството”

Младежки център –Добрич се включи в глобалните активности за международния ден на младежта чрез събитие фокусирано върху темата за младежката ангажираност,пречупена през призмата на изкуството. По време на дискусията бе обсъдена темата за младежката ангажираност на местно, национално и глобално ниво, как всеки чрез своята дарба може да насочи вниманието на своите връстници към проблемите на младите хора на тяхната улица, квартал, град, държава или в света. Проявявайки активност в своите занимания те се превръщат в мултиплаери като запалват интереса към изкуството на други млади хора помагайки им да развиват своя потенциал. Чрез методите на неформалното образование се стигна до извода, че гражданската активност на младите хора е важна и оказва влияние върху благосъстоянието им. На събитието бяха разгледани глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 година като възможен вариант за бъдем активни.
Събитието е част от дейностите по проект BGLD-1.003-0001”Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.