Младежките центрове отбелязват Международния ден на младежта 2020

13.08.2020

#YouthDay2020
Младежките центрове от Националната мрежа на младежките центрове станаха част от глобалните действия за Международния ден на младежта 2020. Водеща тема на тазгодишното честване бе младежката ангажираност и значението на младите хора за утрешния ден. Чрез гражданска активност младежите могат да повлияят за развитието на своята общност. Това доказаха участниците в дейностите на четирите центъра:

– Атрактивните инициативи, които се проведоха по повод Международния ден на младежта и организирани от екипа на Младежки център във Враца – десетки млади хора, които се включиха в разнообразните активности като турнир по “Диксит”, ходене по въже, прожекцията на филма „Море на вятъра”, музикално изпълнение на живо“, огненото шоу и др.
– Младите стажанти от Младежкия център във Пловдив проведоха 2 събития, изпълнени с интересни дискусии, лични преживявания и ролеви игри, насочени към техните връстници – “Алтруизмът срещу желанието за собствени успехи” и “Младежката гражданска активност – мит или реалност”.
– Екипът на Младежкия център във Стара Загора организира фестивал по случай Международния ден на младежта, в който взеха участие 12 организации, а вечерта завърши с кинопрожекция на филма 12А и среща със сценариста на филма.
– Международния ден на младежта в Младежкия център в Добрич започна с представяне на деня пред децата от програма “Еко лято”, след това бе експонирана изложба “Лица” с творби на 17 годишната Павлета Димитрова, младежите в града имаха възможността да се включат и в събитието “Младежката ангажираност, изразена чрез изкуството”.

В момента младежките центрове от Националната мрежа на младежките центрове стартират изпълнението на проекти по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.