Среща на Консултативният съвет

11.09.2020

Поредна среща с активните млади хора от Консултативния съвет към Младежки център – Добрич. Основният фокус на срещата беше представянето на Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Разгледани бяха планираните по проекта дейности и възможностите, които те предоставят за младежко участие и развитие. Обсъдихме и набелязахме насоки за реализиране на инициативи, разработени по идея на различните младежки общности с представители в Консултативния съвет. Днес работим заедно за конкуретна Европа!