Онлайн среща с младежи от Каварна

11.12.2020

Заедно с младежкия медиатор и активни младежи от град Каварна на 11 декември осъществихме онлайн среща. Целта на срещата бе запознаване с дейностите по проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие , намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. По време на срещата бяха обсъдени възможности за реализирането на бъдещи събития, както на територията на община Каварна, така и в Младежки център Добрич.