Предизвикателствата в онлайн обучението на децата

05.12.2020

В днешният следобед си поговорихме с родители за трудностите и предизвикателствата пред които са изправени в онлайн обучението на децата.
По време на срещата участниците споделиха, че трудности има, но се справят. Отчитат подобрение в подготовката на учителите и обучителните платформи, които използват децата, спрямо март месец тази година.
Родителите споделиха помежду си и добри практики за по-лесно усвояване на учебния материал от децата. А в края на срещата част от децата изразиха липсата от реални среща с техните съученици.
Срещата се осъществи по проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие , намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.