„Вашето днес“

26.08.2020

Срещнахме се с активни млади хора, споделихме информация и идеи, забавлявахме се!
Всичко това се случи вчера, в късния следобед на едноименното с проекта, събитие „Вашето днес“ на Младежки център – Добрич.Така предизвикахме младите хора в града и им дадохме възможност да се запознаят с дейностите по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Младежите изписаха своите предложения за нови младежки инициативи. Спортното предизвикателство “Право в целта”, игра на дартс и работилница за книгоразделители, бяха част от програмата на събитието и донесоха много усмивки и положителни емоции на всички участници.