Събитие "Вашето днес"

08.09.2020

Отново се срещнахме с млади хора, този път в кв. “Рилци”. Споделихме идеи и информация, спортувахме, творихме и се забавлявахме ЗАЕДНО!
Събитието „Вашето днес“ на Младежки център – Добрич включваше работилница, спортни предизвикателства, събиране на предложения за нови младежки инициативи и запознаване с дейностите по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
Днес работим заедно за приобщаваща Европа!