Летен младежки лагер 2021

30.07.2021

Летния младежки лагер е с участието на млади хора от градовете Добрич, Враца, Пловдив, Стара Загора, Габрово и Монтана. Темата е „Взаимодействието на човека с природните стихии – огън, вода, въздух и земя.“ 

✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се реализира по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

#МладежкиЛагер