„Науката на живо“ III представена в 33 проекта!

12.06.2021

„Науката на живо“ III представена в 33 проекта!💡💡💡
Креативни идеи, вдъхновени от безграничният свят на науката!
Жури – ЗАТРУДНЕНО!
Награди – ЗАСЛУЖЕНИ!!!
Проекти с награди:
Първа възрастова група
Първа награда – „Фотосинтеза“
Преслав Радев, ЧОУ „М.Монтесори“ – гр.Добрич.
Втора награда – „Слънчева система“
Даниел Илиев, Теодор Стефанов, ИСУ“Н.Вапцаров“ – гр.Генерал Тошево.
Трета награда – „От семе до плод“
Стефания Канева, ИСУ“Н.Вапцаров“ – гр.Генерал Тошево.
Поощрение – „Храносмилателна система на човек“
Натали Терзиева, ИСУ“Н.Вапцаров“ – гр.Генерал Тошево.
Втора възрастова група
Първа награда –„Жизнен цикъл на жаба“
Трейси Христова, Христомира Христова , СУ“Л.Каравелов“ – гр.Добрич.
Втора награда – „Приказка за общото дело“
Перла Христова, Венелин Тодоров, Мартин Петров
Архитектурна работилница „Приказки с къщи“
Трета награда – „Палеолитен лагер“
Васил Трифонов, ЧОУ „М.Монтесори“ – гр.Добрич.
Поощрение – „Слънчева система“
Веселина Ангелова, ОбУ „Д.Войников“, с.Победа, общ.Добричка.
Поощрение – „Топлината е живот“
Ивета Йовева, Никола Иванов, Туана Юсеин
СУ“Л.Каравелов“ – гр.Добрич
Поощрение – „Удивителна метаморфоза“
Катерина Милушева, Мартина Русева, Рая Миланова
Поощрение – „Човешкото тяло“
Шени Симеонова, ОбУ „Д.Войников“, с.Победа, общ.Добричка.
Трета възрастова група
Първа награда – „Мултифункционална CNC машина“
Петър Карагьозов, СУ „Димитър Талев“, гр.Добрич.
Втора награда – „Електричество“
Иван Друмев, ЕГ „Гео Милев“, гр.Добрич.
Трета награда – „Тайната на живота“
Симона Желязкова, ЕГ „Гео Милев“, гр.Добрич.
Поощрение – „Никола Вапцаров“
Айля Адилова, Ивана Иванова, ИСУ“Н.Вапцаров“ – гр.Генерал Тошево.
Поощрение – „Пирамида на храненето“
Петър Иванов, ИСУ“Н.Вапцаров“ – гр.Генерал Тошево.
Поощрение – „Електромагнитен сепаратор“
Наталия Йорданова, Галина Монева, Лъчезар Асенов
СУ“Н.Вапцаров“, с.Карапелит, общ.Добричка.
Наградите определи жури в състав:
Председател:
Герасим Герасимов – преподавател по биология и химия
Членове:
Антоанета Манева – преподавател по физика и химия
Християн Христов – завършил екология и морска биология, Директор на Зооцентър – Добрич
Стефани Маринова – заместник председател на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич
Александър Петров – председател на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич