Неформални обучения в град Балчик

21.06.2021

Неформални обучения „Дигиталното и традиционното изкуство“ и „Експлоатация на детски труд“, град Балчик | 21.06.2021 г.

Срещнахме се с млади хора в СУ „Христо Ботев“, град Балчик и имахме възможност да обсъдим две теми. „Дигиталното и традиционното изкуство“ вълнуваше осмокласниците, а „Експлоатация на детски труд“ бе актуална за младежите от десети клас.

✅ Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.