Неформално обучение "Дигиталното и традиционно рисуване"

04.06.2021

Доброто “старо” платно… или Photoshop? Кога и как се е появило дигиталното изкуство (рисуване)? Какви са разликите, както и предимствата и недостатъците на двата вида рисуване? Това са малка част от въпросите, който дискутирахме днес с десетокласниците от СУ “П.Р.Славейков”, съпоставяйки двата вида рисуване. Как традиционното рисуване развива креативността ни, помага ни да изразим себе си и да работим екипно, проверихме чрез интерактивна игра.

Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.