Неформално обучение "Кариерно ориентиране"

11.06.2021

Ежедневно ни се налага да правим различни избори. Но идва един момент, в който изборът, който трябва да направим и решението, което трябва да вземем са важни за нашето бъдеще. Какво искаме и какво можем? Какви са приоритетите ни? Какви цели си поставяме?
Тези въпроси обсъдихме днес с нашите приятели от СУ „Йордан Йовков“, град Тервел. Изводът, до който стигнахме е, че пътищата за постигане на целите ни са различни и всичко зависи от усилията и мотивацията ни. Нашето решение е ключово и няма универсално такова за всички.
✅ Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.