Неформално обучение "Кариерно ориентиране"

22.02.2021

Отново бяхме на гости на младежите от Професионалната гимназия по техника, обслужване и лека промишленост, гр. Добрич, където продължаваме с поредицата от неформални обучения. Днешната тема бе Кариерно ориентиране в която участниците имаха възможност да:
• систематизират знанията си за кариерно развитие ;
• да усвоят умения за търсене на работа;
• да познават и използват своите интереси, ценности, личностни качества и умения в процеса на своето кариерно развитие;
• да познават стратегии за търсене на обучения и работа;
• да се запознаят с методите на търсене на обучения и свободни работни места;
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
Заедно за конкурентна Европа!