Неформално обучение на тема „Финансова грамотност“

15.06.2021

Днес младежите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Добрич взеха участие в неформално обучение за придобиване на финансови знания и умения. Бяха засегнати теми, които да им помогнат да разбират финансовите рискове и възможности, да вземат рационални и информирани решения, да са наясно къде могат да получат помощ и да са в състояние да предприемат други ефективни действия за повишаване на благосъстоянието си.
 Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.