Неформално обучение на тема "Живот под водата"

13.04.2021

През този слънчев априлски ден имахме възможността да проведем на десетокласници от ПГАС, гр. Добрич неформално обучение на тема “Живот под водата“.
Запознахме младите хора с целите за устойчиво развитие на ООН и конкретно причината темата „Живот под водата“ да е част от тези цели. Поговорихме си за замърсяването на океаните и последствията, иновации в почистването им и споделихме примери как можем ние да допринесем с нашите действия за по-чисти плажове, морета и океани.
Младежите се включиха и дискутираха по темата активно и пожелаха да се срещнем отново. Младежките работници отправиха предизвикателство към тях, в което могат да се включат като изпратят снимка докато почистват плаж или друг силно замърсен терен в града.
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се реализира по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.