Неформални обучения "Зависимости", с. Средище

29.06.2021

Заедно с младежите от с. Средище разгледахме причините, които подтикват употребата на стимуланти: желанието за силни усещания, стремежа към бягство от проблемите, подражание, чувството на празнота и отегчение. Основна част от обучението беше да представим стадиите на развитие на зависимост, различните видове и резултата от тяхната употреба.
✅Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г