Неформално обучение „Здравословен начин на живот“, с. Карапелит, общ. Добричка

17.11.2021

Здравословен начин на живот е този начин на живот, при който се чувстваме оптимално пълноценни, жизнерадостни, енергични, продуктивни и позитивни. 😊🤩🙆‍♀️
До какво води следването на здравословен начин на живот и какви са ползите за нас?🙄 Това бе темата на неформалното обучение, което проведохме вчера с младежите от СУ „Никола Вапцаров“, с. Карапелит, общ. Добричка.
Чрез ролеви игри с младежите достигнахме до заключение, че пътят към здравословното хранене 🥗 🍽 се постига с желание ✔️, постоянство ✔️ и спазване на определени препоръки ✔️. 🆒
С благодарност към г-н Калоян Димитров за ползотворното партньорство! 🤝🙏
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.