„Как да останем извън зоната на здрача?“

12.03.2021

#НеформалноОбразование

Среща дискусия | 12 март 2021 г.

„Как да останем извън зоната на здрача“ беше темата на срещата на психолога Мария Няголова с младежи от ЕГ „Гео Милев“. Младежите имаха възможност да се запознаят с наклонената плоскост, която води към една от най-големите опасности – наркотиците и техните съвременни варианти. Посредством реални истории на попаднали в капана на зависимостта, младежите успяха да усетят до какво води разрушителното им въздействие. Дискутираха начините да останат независими от „зоната на здрача“.
Обучението се осъществи по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.