НФО "Зависимости", с. Средище

28.06.2021
Неформално обучение “Зависимости”, с. Средище | 28.06.2021 г.
Младежките работници посетиха ПГМСС “Н.Й.Вапцаров” в с. Средище, за да проведат неформално обучение на тема „Зависимости“. Младите хора са най-рисковата популация за употреба на психоактивни субстанции. Данните за България показват, че възрастта, когато започва употребата на дроги, намалява през последните години. Това се отнася за всички видове стимуланти – законни и незаконни. В този аспект, обучението на младите хора по теми свързани с психоактивните вещества и вредите свързани с тяхната употреба се явяват един от необходимите инструменти на различните превантивни дейности и обучения.
С младежите обсъдихме последствията от употребата на енергийни напитки, алкохол, цигари и др., към които често се прибягва в периода на тяхното израстване.
✅Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.