Неформално обучение "Безопасен интернет"

08.03.2021

Как да се предпазим в интернет пространсвото, какви са разликите между хейт и език на омразата, как да реагираме при проблеми в Интернет? Тези и още въпроси младежките разботници обсъдиха заедно с младежите от ПГ по ТОЛП, гр. Добрич по време на неформално обучение на осми март.
Обучението се осъществи по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.