Неформално обучение "Дигитални умения"- онлайн

15.01.2021

Какво е дигитално умение? Кои са сферите, изискващи притежанието на дигитални умения? Какво е дигитален маркетинг и неговото приложение в съвременния свят? Тези въпроси младежки работници изясниха днес на единадесетокасници от СУ “Любен Каравелов” по време на неформално обучение на тема “Дигитални умения”. Засегнати бяха и необходимите дигитални умения за добавената (AR) и виртуална реалност (VR), необходимите умения за дигитален дизайн и визуализация на данни, дигитален бизнес анализ, какво е SEO оптимизацията и UX дизайна, необходими умения и приложението им.

Събитието се реализира по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Заедно за приобщаваща Европа!