Какво е свободно време и имаме ли такова?

15.02.2021

Какво е свободно време и имаме ли такова? 
Използваме ли свободното си време, за да развиваме умения или бездействаме?
По тези и още въпроси дискутирахме с младежите от Професионалната гимназия по техника, облекло и лека промишленост, гр. Добрич. 
Важно за младите хора в днешно време е да планират и използват пълноценно свободното си време, за да се развиват и да бъдат конкурентни! 

Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.