Онлайн дискусия на тема "Роботика"

15.02.2021

Младежки център – Добрич проведе онлайн дискусия на тема “Роботика”, чрез която запозна младите хора от СУ “Стефан Караджа” гр. Каварна с иновациите и изкуствения интелект. В дискусията на 15 -ти февруари също участваха Кристиян Михайлов, съосновател на Професионална асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) и младежът Георги Германов, който се занимава в роботика и показа създадените от него роботи и 3D макети. По време на дискусията младежите разбраха колко е интересен и полезен светът на роботиката, защото ни учи на програмиране и логическо мислене, 3D проектиране, моделиране, самодисциплина и как може технологията да бъде използвана в полза на човека.

Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие се реализира по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.