Oнлайн дискусия на тема "Дигиталното или традиционно рисуване"

25.03.2021

#НеформалноОбразование

Oнлайн дискусия на тема “Дигиталното или традиционно рисуване”

Онлайн дискусията “Дигиталното или традиционно рисуване”, проведена на 25-ти март, имаше за цел да обогати познанията на младите хора в областта на дигиталното и традиционно рисуване и да ги запознае със страхотните възможности на дигиталното изкуство. По време на дискусията младежите споделиха своите знания и мнения в тази област, заедно с тях обсъдихме предимствата и недостатъците на двата метода на рисуване и разгледахме примери от света на дигиталното изкуство. В дисусията участваха младежи от ПГТ “П.К.Яворов” – партньор на младежкия център по проект “Младежки център Добрич – Вашето днес”.
Събитието се реализира в рамките на проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие , намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.