Онлайн дискусии "Дигиталното или традиционно рисуване"

26.03.2021

#НеформалноОбразование

Онлайн дискусии “Дигиталното или традиционно рисуване” 

Радваме се, че пробудихме любопиството на младежите от ПГТ “П.К.Яворов” с истории на изкуството по света. Училището е партньор на младежкия център по проект “Младежки център Добрич – Вашето днес”. За пореден ден, ние се срещнахме и проведохме две онлайн дискускусии на тема”Дигиталното или традиционно рисуване” с ученици от 10 клас. По време на дискусиите разгледахме какво различава традиционното от дигиталното рисуване и какво ги обединява в днешно време.
Събитието се реализира в рамките на проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие , намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.