„Пътят на един млад изпълнител“

15.07.2021

Невероятна възможност – да си поговориш с Маги Джанаварова!
⏰ 60 минути, погледи изпълнени с интерес и любопитство!
⏰ 3600 секунди ВДЪХНОВЕНИЕ!
Във фоайето на Младежки център – Добрич младите хора задаваха своите въпроси за трудностите и предизвикателствата пред един поп изпълнител. 🤩 🎼
❣️ Маги Джанаварова е член на жури и гост – изпълнител в XXX Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ 2021.
✅ Заедно за конкурентна Европа!
Срещата се реализира по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.