"По стъпките на успеха – ТИ РЕШАВАШ!"

28.07.2021

Какви са нашите граждански познания? Какво е демокрация и как изборът ни може да бъде решаващ? Защо ние можем да бъдем силата, която взема решения?🗣👥
Тези въпроси бяха в основата на мотивационната среща, проведена вчера (27 юли) в Младежки център – Добрич.
Чрез интерактивни игри и неформални методи младежите влязоха в роли, съставиха общински съвет и си избраха кмет. Дискутираха, дебатираха и достигнаха до извода, че всички трябва да притежават еднаква възможност за оказване на влияние върху решенията, които засягат хората в обществото.
🧑‍💼Специален гост и водещ на събитието бе Джевид Сали мениджър на проекти и експерт по обучения. Работил към Европейска Комисия, Централен Европейски Университет и Ромски Образователен Фонд. Той е един от огранизаторите на Европейската среща на ромите в Брюксел на 16 септември 2008 г.
✅Заедно за конкурентна Европа!
Събитието се изпълнява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.