Онлайн дискусия "Приятелството днес"

30.03.2021

#НеформалноОбразование

Онлайн дискусия “Приятелството днес”

Приятелството днес…има ли го? 
Как разпознаваме приятелството? 
Среща на живо или чат в социалните мрежи, какво предпочитат младежите?
Тези въпроси обсъдихме днес с нашите приятели от ПГТ „П. К. Яворов“ , партньор на младежкия център по Проект “Младежки център Добрич – Вашето днес”. 
Младите хора споделиха какво е за тях приятелството, как се създава във виртуалния и в реалния живот.
Заедно за приобщаваща Европа!
Събитието се реализира в рамките на проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие , намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.