Работилница за къщички на птички

21.11.2021

#МладежкиИнициативи

🐦В неделя се проведе работилница за къщички на птици, за да се насочи вниманието на младите хора към последиците от начина ни на живот върху околната среда и биоразнообразието в района. Благодарение на топлото време прекарахме цял ден на скейт парка и с помощта на младежите, осигурихме 50 къщички за птиците в града.
✅Младежката инициатива e по идея на Слави Михов и се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.