Онлайн дискусия на тема "Роботика"

30.03.2021

#НеформалноОбразование

Онлайн дискусия на тема “Роботика” 

На 30-ти март си поговорихме за роботи, програмиране, 3D принтиране с младежи от новосъздадения клуб по роботика на СУ “Любен Каравелов“ гр.Добрич – партньор на младежкия център по Проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“. По време на срещата успяхме да надградим знанията на младите хора чрез съдействието и подкрепата на Кристиян Михайлов – съосновател на „Професионална асоциация по роботика и автоматизация „(ПАРА) гр. София и техният стажант Георги Германов. Само на 16 г., Георги вече е лицензиран преподавател по роботика, електроника и 3D принтиране и с принос в образованието с награда от БАИТ.
По време на дискусията бяха представени нагледно и разяснени приложенията на макети от 3D принтер, използваните програмни езици в сферата на роботиката като Agile, C# и др. Младите хора проявиха голям интерес и изявиха желание за бъдещи нови срещи.
Събитието се реализира по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.