Среща с млади родители

26.03.2021

#РаботнаСреща

В края на изминалата работна седмица проведохме приятна онлайн среща с млади родители от с.Одърци, община Добричка. Представихме дейностите по Проект “Младежки център Добрич – Вашето днес” и планирахме бъдещи съвместни събития, които да реализираме в отговор на интересите на децата и младите хора. Младите родители бяха запознати с възможността да ползват консултации от специалист социални дейности и психолог.
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.