Среща-дискусия „Превенция на рисково сексуално поведение“

30.11.2021

#НеформалноОбразование
 
🧐 Какво е ХИВ и какви са начините за разпространение и предпазване от СПИН? 🆘
В дискусия с психолога Мария Няголова, участниците в събитието получиха информация за механизмите за пренасяне на инфекцията и типовете рискови сексуални отношения. ⛔️ 👫
❗️ Вниманието на младите хора бе насочено не само към превенцията от заразяване, но и към начините, по които не се предава заразата.
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.