Неформално обучение на тема „Експлоатация на детски труд“

09.06.2021

Работата е важна, за да живеят хората достойно. Правото на работа е човешко право, но трябва ли децата също да работят? Този и още подобни въпроси обсъдихме с младежите от ПГВМ “Проф. д-р Георги Павлов” по време на неформално обучение на тема “Експлоатация на детски труд”. 12 юни – Международен ден срещу експлоатация на детския труд, както и настъпващия активен летен работен сезон, бяха причина за събитието. Участниците разшириха познанието си за понятието детски труд, посочиха се конкретни примери в обществото, бяха обсъдени правилата за започване на работа на лица под 18г. според Кодекса на труда.
✅Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

#НеформалноОбразование