Изложба „Комикс постер“

01.08.2022

Изложба „Комикс постер“ е експонирана във фоайето на Младежкият център! Нейни създатели са участниците в Клуб „Комикс“ с ръководител Венцислав Великов по проект BGLD-1.003-001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.