Международен младежки обмен - Северна Македония

25.06.2022

Прекарахме 4 дни в град Куманово с доброволци и младежки работници от Младежки център – МултиКулти, в които имахме възможността да се запознаем с прекрасни хора, да разберем за македонската култура и младежката работа. Включихме се в различни образователни групови дейности, посетихме нови места и създадохме незабравими спомени! В един от дните посетихме Скопие, за да се срещнем с представители на Национален младежки съвет в МладиХъб и Младежки център Матично. След това се насладихме на красивите сгради и улички в града.

Благодарим на MultiКулти, Община Куманово, Национален младежки съвет, МладиHub, Младежки център Матично. Прибираме се с много спомени и опит.

Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.