Международен младежки обмен - Словения

19.07.2022

През периода 12 – 18 юли се проведе международен младежки обмен в град Брежице, Словения. Домакин на обмена бе Младежки център – Брежице, първия център със знак за качество на Съвета на Европа. По време на престоя ни там се включихме в дейности свързани с доброволчеството, съвременния танц като форма на доверие, аниматорство за деца и младежи, време сред природата и разходка в град Любляна. Посещението ни даде възможност да създадем нови приятелства, да обменим добри практики в младежката работа и да се запознаем от близо със словенската култура.
Обменът се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.