Младежка инициатива - НАШЕТО СЪБИТИЕ

16.11.2022

През последната седмица младите доброволци усилено и неуморно подготвяха събитие, тук в Младежки център – Добрич, именно “Нашето събитие” – инспирирано от Международния ден на толерантността. Неговите замисъл, съдържание и атмосфера бяха фокусирани върху приемствеността между различните култури. На събитието младежите представиха обичаи от български, руски, индийски, турски и ромски етноси, от които самите те са част. Посредством ролеви методи, песни и танци, те представиха своят прочит за толерантност и отправиха посланието – “Да правим добро не е трудно! Даже е приятно”. Младежката инициатива на доброволците към Младежки център – Добрич се случи по възможно най-добрия начин, за което допринесоха техните хъс, отдаденост и младежко вълнение, подкрепата на екипа на Младежки център и съдействието на Народно читалище “Мевляна 2012” и Народно читалище “Романо Дром 2002”, които любезно предоставиха автентични народни носии на турски, татарски и ромски етнос. ЗАЕДНО отбелязахме Международният ден на толерантността!
✅Младежката инициатива се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.